Powrót do listy zbiorów
Zamek w Ko¼minie, cz. I Dzieje budowlane.
Autor:  Red.: Poklewski-Kozie³³ Tadeusz , Nekanda-Trepka Janusz
Tytu³:  Zamek w Ko¼minie, cz. I Dzieje budowlane.
Adres wyd.:  £ód¼: £ódzkie Towarzystwo Naukowe, 1994
Sygn.:  3531

Opis:  113 s. : il., err. ; 30 cm.
ISBN: 8385879323
ISSN: 0065-0986

Zamek w Ko¼minie. cz. 1, dzieje budowlane / pod red. Tadeusza Poklewskiego-Kozie³³ i Janusza Nekanda-Trepki.

Seria: Acta Archaeologica Lodziensia Nr 38.

Wykonano w czź¶ci w Oddziale £ódzkim Instytutu Archeologii
i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

1. Ko¼min przedzamkowy.
2. Zamek z XIV wieku.
3. Zamek z XV wieku.
4. Pa³ac z XVI wieku.
5. Pa³ac z XVII i XVIII wieku.
6. Szko³a z XIX i XX wieku.


Has³a: historia, region, Ko¼min, zamekZaloguj

Strona stworzona przez Sirocco
Powered by phpBB © 2001 phpBB Group