Powrót do listy zbiorów
Zamek w Ko¼minie, cz. II. ¬ród³a.
Autor:  Red.: Poklewski-Kozie³³ Tadeusz , Nekanda-Trepka Janusz
Tytu³:  Zamek w Ko¼minie, cz. II. ¬ród³a.
Adres wyd.:  £ód¼: £ódzkie Towarzystwo Naukowe, 1995
Sygn.:  3532

Opis:  109 s., [3] k. tabl. z³oæ. : il. ; 30 cm.
Streszcz.: j. fr.
ISBN: 8385879323
ISSN: 0065-0986

Zamek w Ko¼minie. cz. 2, ¼ród³a / pod red. Tadeusza Poklewskiego-Kozie³³ i Janusza Nekanda-Trepki.
Autor: Poklewski-Kozie³³, Tadeusz (1932- ). Red., Nekanda-Trepka, Janusz (1944- ). Red.

Seria: Acta Archaeologica Lodziensia Nr 39.

Opracowano w czź¶ci w ramach planu naukowo-badawczego Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Rozdzia³y:
1. Dzieje dotychczasowych zainteresowań zamkiem.
2. Budowla wspó³czesna.
3. Motywacja kolejno¶ci w podejmowaniu badań.
4. Rozmieszczenie punktów badań architektury.
5. Stratygrafia otoczenia zamku.
6. Zamek ko¼miński jako ¼ród³o do badania dziejów budowli.
7. Informacja o zabytkach ruchomych w zamku w Ko¼minie.
8. Historyczne struktury budowlane we wspó³czesnej budowli.
9. Rozmieszczenie opisów inwentarzowych w topografii budowli.
-Opis zamku w Ko¼minie z 1677 r.
-Inwentarz zamku w Ko¼minie z 1695 r.
-Inwentarz zamku w Ko¼minie z 1773 r.
-Inwentarz z 1836 r.
-Wykaz w³a¶cicieli zamku ko¼mińskiego


Has³a: Zamek w Ko¼minie, Ko¼minZaloguj

Strona stworzona przez Sirocco
Powered by phpBB © 2001 phpBB Group