Powrót do listy zbiorów
Administracja, ludność, gospodarka, kultura i oświata na polskich ziemiach wcielonych do Trzeciej Rzeszy w świetle niemieckich dokumentów z 1944 r.
Autor:  Jastrzębski Włodzimierz [opr.]
Tytuł:  Administracja, ludność, gospodarka, kultura i oświata na polskich ziemiach wcielonych do Trzeciej Rzeszy w świetle niemieckich dokumentów z 1944 r.
Adres wyd.:  Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP, Poznań: IZ, 1999
Sygn.:  4151

Opis:  290 s., 24 cm., tabele, indeks miejscowości.
ISBN: 83-7096-303-X ; ISBN: 8387688045
ISSN: 0860-4142

Administracja, ludność, gospodarka, kultura i oświata na polskich ziemiach wcielonych do Trzeciej Rzeszy w świetle niemieckich dokumentów z 1944 r. / oprac. Włodzimierz Jastrzębski ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, Instytut Zachodni w Poznaniu.

Seria: Documenta Occupationis XIV.

-Okręg Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie
-Okręg Rzeszy Kraj Warty
-Prowincja Górnośląska
-Prowincja Prus Wschodnich


Hasła: Okupacja niemiecka 1939-1945, źródłaZaloguj

Strona stworzona przez Sirocco
Powered by phpBB © 2001 phpBB Group