Powrót do listy zbiorów
Nowe przyczynki do życiorysu doktora Karola Marcinkowskiego
Autor:  Ignacy Zielewicz
Tytuł:  Nowe przyczynki do życiorysu doktora Karola Marcinkowskiego
Adres wyd.:  Druk. i Księg. ¶w. Wojciecha, Poznań 1908
Sygn.:  1535

Opis:  130 s., 19 cm; ilustr.

Pełny tytuł: Nowe przyczynki do życiorysu doktora Karola Marcinkowskiego, na Ľródłach archiwalnych osnute/z o¶miu rycinami.

Na s. 70 informacja o aresztowaniu Antoniego Stablewskiego
z Zalesia w pow. krotoszyńskim.Zaloguj

Strona stworzona przez Sirocco
Powered by phpBB © 2001 phpBB Group