Powrót do listy zbiorów
Książka wielkiej emigracji w Wielkopolsce (1831 - 1862)
Autor:  Kubów Stefan
Tytuł:  Książka wielkiej emigracji w Wielkopolsce (1831 - 1862)
Adres wyd.:  Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wyd., 1980.
Sygn.:  1553

Opis:  263 s., 24 cm., il.
Streszcz. w j. fr.: s. 220-222
Wykaz źródeł: s.223-233
Literatura: s.234-239
Indeks osobowy

ISBN 83-04-00552-2
PL ISSN 0583-52-91

Wyd.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Wrocławskie Towarzystwo Naukowe
Seria: Śląskie Prace Bibliograficzne i Biblioznawcze. Tom XVII.


Hasła: Wielkopolska, zabory, emigracjaZaloguj

Strona stworzona przez Sirocco
Powered by phpBB © 2001 phpBB Group