Powrót do listy zbiorów
Ko¼min Wielkopolski na pocztówce i fotografii z lat 1898-1918.
Autor:  Szczepaniak Daniel
Tytu³:  Ko¼min Wielkopolski na pocztówce i fotografii z lat 1898-1918.
Adres wyd.:  Ko¼min Wlkp.: Urz±d Miasta i Gminy, 2007
Sygn.:  3869 , 3870

Opis:  70 s.; 30 cm., il.; plan [1], indeksy; równolegle j. pol., j.niem.
Bibliogr.: s. 69

Inny tytu³: Koschmin. Stadtansichten auf Ansichkarten und Photographien aus den Jahren 1898-1918.
Has³a: Ko¼min, pocztówki, karty pocztowe


Zaloguj

Strona stworzona przez Sirocco
Powered by phpBB © 2001 phpBB Group