Kategorie tematyczne
Wszystkie
ARCHEOLOGIA
HISTORIA
ETNOGRAFIA
KULTURA I SZTUKA
KRAJOZNAWSTWO
ZBIORY SPECJALNE
MILITARIA
FALERYSTYKA
NUMIZMATYKA
FILOKARTYSTYKA
MEMUARYSTYKA
LITERACKIE CROTOSINIANA
MUZEALNICTWO, ARCHIWA
ENCYKLOPEDIE, SŁOWNIKI
VARIA
MUZEALNICTWO, ARCHIWA - Publikacje
Sortowanie alfabetyczne wg. tytułu 
Autor: Januszewska-Folga Dorota
Tytuł: 1000 muzeów w Polsce przewodnik
Adres wyd.: Warszawa:Bosz;2011
Sygn.: 5061
1Zobacz szczegóły...
Autor: Kalicki Jerzy (red.), Szewczyk Danuta (opr.)
Tytuł: 1000- letnie dziedzictwo chrześcijańskie Pomorza Środkowego. Katalog wystawy.
Adres wyd.: Koszalin: Muzeum w Koszalinie, 2000.
Sygn.: 3088
2Zobacz szczegóły...
Autor: Stanisław Borowiak
Tytuł: 15 lat działalności muzeum 2005-2008
Adres wyd.: Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy
Sygn.: 5357
3Zobacz szczegóły...
Autor: Helena Kasperska
Tytuł: 40 lat Muzeum Regionalnego PTTK im. H. Ławniczaka
Adres wyd.: Muzeum Regionalne PTTK, Krotoszyn 1998
Sygn.: 2794-2798
4Zobacz szczegóły...
Autor: Red. Andrysiak Ewa
Tytuł: Archiwa, biblioteki, muzea. Źródła do dziejów Wielkopolski południowej.
Adres wyd.: Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2004.
Sygn.: 3670
5Zobacz szczegóły...
Autor: [Oprac.] Grzegorz Waliś
Tytuł: Archiwum Państwowe w Kaliszu
Adres wyd.: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2004
Sygn.: 3668 , 3765
6Zobacz szczegóły...
Autor: 
Tytuł: Artykuły i informacje prasowe o Muzeum Regionalnym w Krotoszynie za rok 2011 [teczka].
Adres wyd.: 
Sygn.: 4782
7Zobacz szczegóły...
Autor: 
Tytuł: Artykuły, informacje prasowe dotyczące działalności Muzeum Regionalnego w Krotoszynie w 2010 r. [teczka]
Adres wyd.: 
Sygn.: 4567
8Zobacz szczegóły...
Autor: Kunikowski Stanisław (opr.)
Tytuł: Browary w Polsce/ Kufle szklane i ceramiczne.
Adres wyd.: Włocławek: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, 1992
Sygn.: 2009
9Zobacz szczegóły...
Autor: Stanisław Błaszczyk / Muzeum Narodowe w Poznaniu
Tytuł: Dział kultury i sztuki ludowej w Rogalinie. Przewodnik
Adres wyd.: MKiS / Centralny Zarząd Muzeów, Poznań 1952
Sygn.: 79
10Zobacz szczegóły...
Autor: 
Tytuł: Dziewiętnastowieczna grafika religijna ze zbiorów Muzeum - Zamek Górków w Szamotułach.
Adres wyd.: 
Sygn.: 4623
11Zobacz szczegóły...
Autor: Wysocki Michał [red.]
Tytuł: I Kongres Muzealników Polskich.
Adres wyd.: Warszawa: Narodowe Centrum Kultury; 2015
Sygn.: 5112
12Zobacz szczegóły...
Autor: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury
Tytuł: Informator. Muzea i izby muzealne województwa wielkopolskiego.
Adres wyd.: Poznań: WBPiCAK w Poznaniu, 2001.
Sygn.: 3006
13Zobacz szczegóły...
Autor: Świderska Małgorzata (opr.)
Tytuł: Krótka broń palna. Katalog zbiorów.
Adres wyd.: Wrocław: Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 1982
Sygn.: 3036
14Zobacz szczegóły...
Autor: Kubiak Katarzyna
Tytuł: Księgozbiór Liceum Pedagogicznego w Krotoszynie w zbiorach książnicy pedagogicznej im.Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu.
Adres wyd.: Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2004.
Sygn.: 3669
15Zobacz szczegóły...
Autor: Święch Iwona
Tytuł: Kujawskie skrzynie malowane
Adres wyd.: Włocławek: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, 1990
Sygn.: 2007
16Zobacz szczegóły...
Autor: Janowska Danuta, Wieliczko Mieczysław
Tytuł: Lampy naftowe ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Krośnie.
Adres wyd.: Rzeszów: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Papirus, 1990
Sygn.: 3946
17Zobacz szczegóły...
Autor: Prac zbior. [red.] Julian Konar, Janusz Wojnowicz
Tytuł: Metodyka oprowadzania wycieczek po wystawach muzealnych
Adres wyd.: Wydawnictwo PTTK
Sygn.: 2767
18Zobacz szczegóły...
Autor: Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych
Tytuł: Między Hitlerem i Stalinem. Dwie okupacje w oczach Wielkopolan.
Adres wyd.: Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu
Sygn.: 3416
19Zobacz szczegóły...
Autor: Kowalewska Agnieszka
Tytuł: Militaria w zbiorach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
Adres wyd.: Włocławek: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, 1981
Sygn.: 2008
20Zobacz szczegóły...
Autor: Kroczyński Hieronim
Tytuł: Mundur Armii Wielkopolskiej ze zbiorów Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu
Adres wyd.: Kołobrzeg: Wydawnictwo Kamera, 2008
Sygn.: 4144
21Zobacz szczegóły...
Autor: Stanisław Szymański
Tytuł: Muzea Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
Adres wyd.: Wydawnictwo PTTK "Kraj", Warszawa 1990
Sygn.: 1851
22Zobacz szczegóły...
Autor: Jańczak Małgorzata [Red.]
Tytuł: Muzea Wielkopolski.
Adres wyd.: Poznań: Kwartet, 2004
Sygn.: 3404
23Zobacz szczegóły...
Autor: 
Tytuł: Nowoczesne zarządzanie muzeum.
Adres wyd.: Warszawa:Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, 2007
Sygn.: 3843
24Zobacz szczegóły...
Autor: Toczyńska-Rudysz Krystyna
Tytuł: Oczy czasu. Zegary w zbiorach muzeum w Kłodzku.
Adres wyd.: Kłodzko: Muzeum Ziemi Kłodzkiej, 1990.
Sygn.: 3145
25Zobacz szczegóły...
Autor: Toczyńska- Rudysz Krystyna, Kuźmińska Renata
Tytuł: Oczy czasu. Zegary w zbiorach muzeum w Kłodzku. Katalog wystawy.
Adres wyd.: Kłodzko: Muzeum Ziemi Kłodzkiej, 1990.
Sygn.: 2959
26Zobacz szczegóły...
Autor: Suchodolski Stanisław, Zawadzki Michał (red.)
Tytuł: Od Kalisii do Kalisza. Skarby Doliny Prosny. Katalog wystawy.
Adres wyd.: Kalisz ; 2010
Sygn.: 5199
27Zobacz szczegóły...
Autor: Grażyna Kieniewiczowa
Tytuł: Pamiątki powstań narodowych w zbiorach Muzeum Historycznego m. st. Warszawy
Adres wyd.: PWN, Warszawa 1988
Sygn.: 1688
28Zobacz szczegóły...
Autor: Janusz Lehmann
Tytuł: Patyna na zabytkach metalowych
Adres wyd.: Zachodnie Wydawnictwo "Pospress" - Sp. Pracy, Poznań 1968
Sygn.: 2592
29Zobacz szczegóły...
Autor: Wojciech Zawadzki
Tytuł: Polskie muzea wojskowe
Adres wyd.: Przedsiębiorstwo Marketingowe
Sygn.: 3264
30Zobacz szczegóły...
Autor: Grzegorz Waliś (opr.)
Tytuł: SPIS ZESPOŁÓW Archiwum Państwowego w Kaliszu.
Adres wyd.: Kalisz: Archiwum Państwowe; 2000
Sygn.: 2965
31Zobacz szczegóły...
Autor: Zdunek Józef (opr.)
Tytuł: Turystyka i Krajoznawstwo w Ekslibrisie. Katalog wystawy.
Adres wyd.: Krotoszyn: Muzeum Regionalne PTTK im. H. Ławniczaka, 1996
Sygn.: 2437
32Zobacz szczegóły...
Autor: Sowina Barbara, Możdżyńska-Nawotka Małgorzata
Tytuł: Ubiory kobiece 1840-1939
Adres wyd.: Muzeum Narodowe we Wrocławiu 1999
Sygn.: 3321
33Zobacz szczegóły...
Autor: Kukawski Lesław
Tytuł: Umundurowanie kawalerii i Legionów Polskich 1914-1917.
Adres wyd.: Tarnowskie Góry: Dawna Broń i Barwa, ca 1991
Sygn.: 2801
34Zobacz szczegóły...
Autor: Sławomir Kocewiak, Piotr Ogrodzki, Jacek Rulewicz
Tytuł: Vademecum zabezpieczenia muzeów
Adres wyd.: Wyd. Pagina Warszawa, Dyskret Kraków, Warszawa 2002
Sygn.: 3189
35Zobacz szczegóły...
Autor: Rafał Kościański, Rafał Leśkiewicz (red.)
Tytuł: Wartość naukowa i stan opracowania zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej
Adres wyd.: Poznań - Warszawa: Instytut Pamieci Narodowej; 2010
Sygn.: 4986
36Zobacz szczegóły...
Autor: Jarosz Barbara ; Woś Czesław (opr.)
Tytuł: XIII Międzynarodowe biennale małej formy graficznej i ekslibrisu. Ostrów Wielkopolski 2009.
Adres wyd.: Ostrów Wielkopolski: Color-Print ; 2009
Sygn.: 4558
37Zobacz szczegóły...
Kategorie wg. formy wydawniczej
Wszystkie
Publikacje
Opracowania niepublikowane
Czasopisma
Akta
Dokumenty życia społecznego
Teczki
Mapy, plany
Zbiory ikonograficzne
Zbiory audiowizualne


Zaloguj

Strona stworzona przez Sirocco
Powered by phpBB © 2001 phpBB Group