Kategorie tematyczne
Wszystkie
ARCHEOLOGIA
HISTORIA
ETNOGRAFIA
KULTURA I SZTUKA
KRAJOZNAWSTWO
ZBIORY SPECJALNE
MILITARIA
FALERYSTYKA
NUMIZMATYKA
FILOKARTYSTYKA
MEMUARYSTYKA
LITERACKIE CROTOSINIANA
MUZEALNICTWO, ARCHIWA
ENCYKLOPEDIE, SŁOWNIKI
VARIA
MUZEALNICTWO, ARCHIWA
Sortowanie alfabetyczne wg. tytułu 
Autor: Januszewska-Folga Dorota
Tytuł: 1000 muzeów w Polsce przewodnik
Adres wyd.: Warszawa:Bosz;2011
Sygn.: 5061
1Zobacz szczegóły...
Autor: Kalicki Jerzy (red.), Szewczyk Danuta (opr.)
Tytuł: 1000- letnie dziedzictwo chrześcijańskie Pomorza Środkowego. Katalog wystawy.
Adres wyd.: Koszalin: Muzeum w Koszalinie, 2000.
Sygn.: 3088
2Zobacz szczegóły...
Autor: Stanisław Borowiak
Tytuł: 15 lat działalności muzeum 2005-2008
Adres wyd.: Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy
Sygn.: 5357
3Zobacz szczegóły...
Autor: Helena Kasperska
Tytuł: 40 lat Muzeum Regionalnego PTTK im. H. Ławniczaka
Adres wyd.: Muzeum Regionalne PTTK, Krotoszyn 1998
Sygn.: 2794-2798
4Zobacz szczegóły...
Autor: Red. Andrysiak Ewa
Tytuł: Archiwa, biblioteki, muzea. Źródła do dziejów Wielkopolski południowej.
Adres wyd.: Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2004.
Sygn.: 3670
5Zobacz szczegóły...
Autor: [Oprac.] Grzegorz Waliś
Tytuł: Archiwum Państwowe w Kaliszu
Adres wyd.: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2004
Sygn.: 3668 , 3765
6Zobacz szczegóły...
Autor: 
Tytuł: Artykuły i informacje prasowe o Muzeum Regionalnym w Krotoszynie za rok 2011 [teczka].
Adres wyd.: 
Sygn.: 4782
7Zobacz szczegóły...
Autor: 
Tytuł: Artykuły, informacje prasowe dotyczące działalności Muzeum Regionalnego w Krotoszynie w 2010 r. [teczka]
Adres wyd.: 
Sygn.: 4567
8Zobacz szczegóły...
Autor: Kunikowski Stanisław (opr.)
Tytuł: Browary w Polsce/ Kufle szklane i ceramiczne.
Adres wyd.: Włocławek: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, 1992
Sygn.: 2009
9Zobacz szczegóły...
Autor: Stanisław Błaszczyk / Muzeum Narodowe w Poznaniu
Tytuł: Dział kultury i sztuki ludowej w Rogalinie. Przewodnik
Adres wyd.: MKiS / Centralny Zarząd Muzeów, Poznań 1952
Sygn.: 79
10Zobacz szczegóły...
Autor: 
Tytuł: Dziewiętnastowieczna grafika religijna ze zbiorów Muzeum - Zamek Górków w Szamotułach.
Adres wyd.: 
Sygn.: 4623
11Zobacz szczegóły...
Autor: Woś Czesław
Tytuł: Ex libris: 40 lat Muzeum Regionalnego PTTK im.Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie.
Adres wyd.: 
Sygn.: 4626
12Zobacz szczegóły...
Autor: 
Tytuł: Fotografia: Płaskorzeźba "Zaśnięcie Matki Boskiej".
Adres wyd.: 
Sygn.: 4582
13Zobacz szczegóły...
Autor: 
Tytuł: Fotografie: Ekspozycja stała Muzeum Regionalnego w Krotoszynie.
Adres wyd.: 
Sygn.: 4603
14Zobacz szczegóły...
Autor: 
Tytuł: Fotografie: Muzeum w Sulmierzycach. Fragmenty stałej ekspozycji.
Adres wyd.: 
Sygn.: 4445
15Zobacz szczegóły...
Autor: Wysocki Michał [red.]
Tytuł: I Kongres Muzealników Polskich.
Adres wyd.: Warszawa: Narodowe Centrum Kultury; 2015
Sygn.: 5112
16Zobacz szczegóły...
Autor: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury
Tytuł: Informator. Muzea i izby muzealne województwa wielkopolskiego.
Adres wyd.: Poznań: WBPiCAK w Poznaniu, 2001.
Sygn.: 3006
17Zobacz szczegóły...
Autor: Świderska Małgorzata (opr.)
Tytuł: Krótka broń palna. Katalog zbiorów.
Adres wyd.: Wrocław: Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 1982
Sygn.: 3036
18Zobacz szczegóły...
Autor: Kubiak Katarzyna
Tytuł: Księgozbiór Liceum Pedagogicznego w Krotoszynie w zbiorach książnicy pedagogicznej im.Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu.
Adres wyd.: Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2004.
Sygn.: 3669
19Zobacz szczegóły...
Autor: Jarzembska Janina
Tytuł: Księgozbiór Muzeum Regionalnego im. H. Ławniczaka w Krotoszynie [praca magisterska]
Adres wyd.: Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 2006
Sygn.: 3814
20Zobacz szczegóły...
Autor: Święch Iwona
Tytuł: Kujawskie skrzynie malowane
Adres wyd.: Włocławek: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, 1990
Sygn.: 2007
21Zobacz szczegóły...
Autor: Tadeusz A. Jakubiak
Tytuł: Kurkowe Bractwa Strzeleckie w Polsce/Katalog wystawy
Adres wyd.: Muzeum Początków Państwa Polskiego, Gniezno 1986
Sygn.: 1588
22Zobacz szczegóły...
Autor: Tadeusz Adam Jakubiak
Tytuł: Kurkowe Bractwa Strzeleckie w Wielkopolsce / Katalog wystawy
Adres wyd.: Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań 1978
Sygn.: 1082
23Zobacz szczegóły...
Autor: [red.] Robert Czub, Alicja Szczawik
Tytuł: Kurkowe Bractwa Strzeleckie w.. Wielkopolsce/Katalog wystawy
Adres wyd.: Gostyński Ośrodek Kultury, Muzeum w Gostyniu, Gostyń 1995
Sygn.: 2370
24Zobacz szczegóły...
Autor: Janowska Danuta, Wieliczko Mieczysław
Tytuł: Lampy naftowe ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Krośnie.
Adres wyd.: Rzeszów: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Papirus, 1990
Sygn.: 3946
25Zobacz szczegóły...
Autor: Prac zbior. [red.] Julian Konar, Janusz Wojnowicz
Tytuł: Metodyka oprowadzania wycieczek po wystawach muzealnych
Adres wyd.: Wydawnictwo PTTK
Sygn.: 2767
26Zobacz szczegóły...
Autor: Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych
Tytuł: Między Hitlerem i Stalinem. Dwie okupacje w oczach Wielkopolan.
Adres wyd.: Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu
Sygn.: 3416
27Zobacz szczegóły...
Autor: Kowalewska Agnieszka
Tytuł: Militaria w zbiorach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
Adres wyd.: Włocławek: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, 1981
Sygn.: 2008
28Zobacz szczegóły...
Autor: Kroczyński Hieronim
Tytuł: Mundur Armii Wielkopolskiej ze zbiorów Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu
Adres wyd.: Kołobrzeg: Wydawnictwo Kamera, 2008
Sygn.: 4144
29Zobacz szczegóły...
Autor: Andrzej M.Wyrwa (red.)
Tytuł: MUSEION POLONIAE MAIORIS Rocznik Naukowy Fundacji Muzeów Wlkp. Tom 1
Adres wyd.: Poznań: Wyd. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk; 2014
Sygn.: 5091
30Zobacz szczegóły...
Autor: Andrzej M. Wyrwa
Tytuł: MUSEION POLONIAE MAIORIS Rocznik Naukowy Fundacji Muzeów Wlkp. Tom 2
Adres wyd.: Poznań: Wydaw. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk;2015
Sygn.: 5128
31Zobacz szczegóły...
Autor: Andrzej M. Wyrwa (red.)
Tytuł: MUSEION POLONIE MAIORIS Rocznik Naukowy Fundacji Muzeów Wlkp. Tom 3
Adres wyd.: Poznań: Scriptor s. c.; 2016
Sygn.: 5202
32Zobacz szczegóły...
Autor: Stanisław Szymański
Tytuł: Muzea Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
Adres wyd.: Wydawnictwo PTTK "Kraj", Warszawa 1990
Sygn.: 1851
33Zobacz szczegóły...
Autor: Jańczak Małgorzata [Red.]
Tytuł: Muzea Wielkopolski.
Adres wyd.: Poznań: Kwartet, 2004
Sygn.: 3404
34Zobacz szczegóły...
Autor: 
Tytuł: Nowoczesne zarządzanie muzeum.
Adres wyd.: Warszawa:Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, 2007
Sygn.: 3843
35Zobacz szczegóły...
Autor: Toczyńska-Rudysz Krystyna
Tytuł: Oczy czasu. Zegary w zbiorach muzeum w Kłodzku.
Adres wyd.: Kłodzko: Muzeum Ziemi Kłodzkiej, 1990.
Sygn.: 3145
36Zobacz szczegóły...
Autor: Toczyńska- Rudysz Krystyna, Kuźmińska Renata
Tytuł: Oczy czasu. Zegary w zbiorach muzeum w Kłodzku. Katalog wystawy.
Adres wyd.: Kłodzko: Muzeum Ziemi Kłodzkiej, 1990.
Sygn.: 2959
37Zobacz szczegóły...
Autor: Suchodolski Stanisław, Zawadzki Michał (red.)
Tytuł: Od Kalisii do Kalisza. Skarby Doliny Prosny. Katalog wystawy.
Adres wyd.: Kalisz ; 2010
Sygn.: 5199
38Zobacz szczegóły...
Autor: Grażyna Kieniewiczowa
Tytuł: Pamiątki powstań narodowych w zbiorach Muzeum Historycznego m. st. Warszawy
Adres wyd.: PWN, Warszawa 1988
Sygn.: 1688
39Zobacz szczegóły...
Autor: Janusz Lehmann
Tytuł: Patyna na zabytkach metalowych
Adres wyd.: Zachodnie Wydawnictwo "Pospress" - Sp. Pracy, Poznań 1968
Sygn.: 2592
40Zobacz szczegóły...
Autor: Wojciech Zawadzki
Tytuł: Polskie muzea wojskowe
Adres wyd.: Przedsiębiorstwo Marketingowe
Sygn.: 3264
41Zobacz szczegóły...
Autor: Grzegorz Waliś (opr.)
Tytuł: SPIS ZESPOŁÓW Archiwum Państwowego w Kaliszu.
Adres wyd.: Kalisz: Archiwum Państwowe; 2000
Sygn.: 2965
42Zobacz szczegóły...
Autor: [red., tekst] Mariusz Kondziela
Tytuł: Tradycja Wielkopolskich Bractw Kurkowych/ Katalog wystawy
Adres wyd.: Muzeum Śremskie, Śrem 1993
Sygn.: 2189
43Zobacz szczegóły...
Autor: Zdunek Józef (opr.)
Tytuł: Turystyka i Krajoznawstwo w Ekslibrisie. Katalog wystawy.
Adres wyd.: Krotoszyn: Muzeum Regionalne PTTK im. H. Ławniczaka, 1996
Sygn.: 2437
44Zobacz szczegóły...
Autor: Sowina Barbara, Możdżyńska-Nawotka Małgorzata
Tytuł: Ubiory kobiece 1840-1939
Adres wyd.: Muzeum Narodowe we Wrocławiu 1999
Sygn.: 3321
45Zobacz szczegóły...
Autor: Kukawski Lesław
Tytuł: Umundurowanie kawalerii i Legionów Polskich 1914-1917.
Adres wyd.: Tarnowskie Góry: Dawna Broń i Barwa, ca 1991
Sygn.: 2801
46Zobacz szczegóły...
Autor: Sławomir Kocewiak, Piotr Ogrodzki, Jacek Rulewicz
Tytuł: Vademecum zabezpieczenia muzeów
Adres wyd.: Wyd. Pagina Warszawa, Dyskret Kraków, Warszawa 2002
Sygn.: 3189
47Zobacz szczegóły...
Autor: Rafał Kościański, Rafał Leśkiewicz (red.)
Tytuł: Wartość naukowa i stan opracowania zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej
Adres wyd.: Poznań - Warszawa: Instytut Pamieci Narodowej; 2010
Sygn.: 4986
48Zobacz szczegóły...
Autor: Jarosz Barbara ; Woś Czesław (opr.)
Tytuł: XIII Międzynarodowe biennale małej formy graficznej i ekslibrisu. Ostrów Wielkopolski 2009.
Adres wyd.: Ostrów Wielkopolski: Color-Print ; 2009
Sygn.: 4558
49Zobacz szczegóły...
Autor: Tadeusz A. Jakubiak
Tytuł: Z tradycji Bractw Kurkowych w Polsce /Katalog wystawy
Adres wyd.: Muzeum Okręgowe w Kaliszu, Kalisz 1987
Sygn.: 1658
50Zobacz szczegóły...
Kategorie wg. formy wydawniczej
Wszystkie
Publikacje
Opracowania niepublikowane
Czasopisma
Akta
Dokumenty życia społecznego
Teczki
Mapy, plany
Zbiory ikonograficzne
Zbiory audiowizualne


Zaloguj

Strona stworzona przez Sirocco
Powered by phpBB © 2001 phpBB Group